Höga temperaturer i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om utsättning eller flyttning av fisk och kräftor

Alla utsättningar och flyttningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Uppgifter om sökandenUPPGIFTER OM VATTNETBifoga karta vid nytt tillstånd
Om utsättningen ska ske i ett vatten där det inte varit tillåtet tidigare ska du bifoga karta över vattnet. Kartan ska tydligt visa vilket vatten det handlar om. Mejla bilagorna till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Uppgifter om utsättningen
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utsättningen? * (obligatorisk)
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utsättningen?Har senaste utsättningen i samma vatten rapporterats?
Har senaste utsättningen i samma vatten rapporterats?


Uppgifter om fiskordlingen

Om utsättningsmaterialet
Utsättningsmaterialet skall vara fritt från sjukdomar och den levererande odlingen skall vara godkänd av Fiskhälsan.
Om sökanden själv utför transporten skall transportutrustningens ägare anges.
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss