Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansök om fiskevårdsbidrag

Ansök om bidrag för att göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd.

I formuläret finns kan du ladda upp tillstånd, sammanfattningar och andra dokument.

Sista ansökningsdag för fiskevårdsbidrag är 15 februari.


Uppgifter om sökande

Är ni flera organisationer som söker tillsammans, ange en som är ansvarig för projektet.Ange det plus-/bankgironummer dit utbetalning av eventuell bidrag ska ske.

Projektet avser * (obligatorisk)
Projektet avser


Redovisa här kortfattat uppgifter om: projektet och hur projektet är tänkt att genomföras. Eventuella samarbetspartners och/eller medfinansiärer, kostnadsberäkning fördelad på kostnadsslag. En mer utförlig redovisning av projektet kan laddas upp vid behov.


Är projektet nytt eller pågående? * (obligatorisk)
Är projektet nytt eller pågående?


Är ansökan del av ett flerårigt projekt? * (obligatorisk)
Är ansökan del av ett flerårigt projekt?


Kommer ni söka fiskevårdsbidrag för uppföljning av åtgärder? * (obligatorisk)
Kommer ni söka fiskevårdsbidrag för uppföljning av åtgärder?Uppge kronor.

Uppge kronor.
Vid flerårsprojekt uppge beräknad årlig kostnad
Uppge kostnad och sökt bidrag.
Uppge kronor.

Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde? * (obligatorisk)
Ingår vattnet i ett fiskevårdsområde?Planeras åtgärden uppströms nedersta vandringshindret från kust eller Stora Sjöarna? * (obligatorisk)
Planeras åtgärden uppströms nedersta vandringshindret från kust eller Stora Sjöarna?


Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden: * (obligatorisk)
Finns nödvändiga tillstånd för åtgärden:


Det är inte alla åtgärder som kräver tillstånd. Har du gjort bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna eller enskilda intressen kan du kryssa i ja. Är du osäker ta kontakt med Länsstyrelsen.

Är projektet nytt eller ingår åtgärden i ett pågående projekt? * (obligatorisk)
Är projektet nytt eller ingår åtgärden i ett pågående projekt?En utförlig beskrivning kan bifogas.
Behöver åtgärden underhållas för att ge resultat? * (obligatorisk)
Behöver åtgärden underhållas för att ge resultat?Vilka av Sveriges 16 miljö-kvalitetsmål bedömer ni at projektet bidrar till?  * (obligatorisk)
Vilka av Sveriges 16 miljö-kvalitetsmål bedömer ni at projektet bidrar till?
Se www.miljomal.nu


En mer utförlig beskrivning bifogas.

Bifoga kopior på eventuella tillstånd, fiskevårdsplaner, kartor över åtgärdsområdet eller liknande som underlättar handläggningen av ansökan:
Är dina filer tillsammans större än 10 Mb kan de inte bifogas i formuläret, mejla dem istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss