Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Ansök om att bli fisketillsynsperson

Det finns olika typer av fisketillsynsförordnande:

 • tillsyn på allmänt vatten längs kusten
 • tillsyn på enskilt vatten

När vi prövar din ansökan kommer vi överväga behovet av fisketillsyn. Normalt fattar vi beslut om förordnande fattas inom fyra veckor. Du kan överklaga vårt beslut hos Havs- och vattenmyndigheten.

Anmäl ny uppdragsgivare och nytt tillsynsområde

 • Om du som förordnad fisketillsynsperson får ny uppdragsgivare och/eller nytt tillsynsområde ska du anmäla detta till Länsstyrelsen.

Skicka ansökan eller anmälan

 1. Fyll i ansökan eller anmälan
  Ansökan om förordnande som fisketillsynsperson, pdfPDF
  Anmälan om ny uppdragsgivare och nytt tillsynsområde, pdfPDF
 2. Skicka in ansökan/anmälan till Länsstyreselsen. Du ska lämna ansökan till Länsstyrelsen i det län där du bor, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län.

  Skicka din ansökan/anmälan digitalt till:
  vasterbotten@lansstyrelsen.se

  Eller posta den till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 84 Umeå

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Ansvar för tillsyns/uppdragsgivare

 • Kustbevakningen ansvarar för kusttillsynen, men Länsstyrelsen förordnar i vissa fall personer för att förstärka denna tillsyn.
 • Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av statens enskilda vatten ovan odlingsgränsen.
 • På enskilt vatten i sjöar och vattendrag är det fiskerättsägaren som är uppdragsgivare.

Kontakt

Per Lundström

Länsjurist

Moa Garpebring

Handläggare