Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäringen

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Yrkesfiskelicens, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

  • investeringar ombord
  • investeringar i hamnar och landningsplatser
  • ersättning för hantering av fällda sälar
  • investeringar och startstöd inom vattenbruk
  • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Norrbottens län handlägger ansökningar som berör Västerbottens län

Fiskerinäring på Länsstyrelsen Norrbottens läns webbplats

Är du företagare inom fisketurism?

Företag som satsar på fisketurism kan söka stöd för direkta satsningar. Kontakta Länsstyrelsens enhet för regional tillväxt, telefon 010-225 40 00 eller via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt