Ansökan om tillstånd för fiske för husbehov

Du som bor ovan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov. Du ansöker om vilket vatten du vill fiska i hos Länsstyrelsen. Antalet tillstånd per sjö är begränsat utifrån fiskebeståndets förutsättningar och sjöns storlek.

Ansökan om tillstånd till husbehovsfiske med nät på statens mark ovan odlingsgränsen år 2022. (kod 613)
Ansökan som kommer in efter den 1 september avser nästföljande år.
Ange vatten

Ange vatten.

Kontakt