Ansökan om fiske i kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Här kan du ansöka om tillstånd för fiske i dessa sjöar och vattendrag.

Ansökan ska ha kommit till Länsstyrelsen senast 1 maj. Resultatet meddelas samtliga sökande senast 20 maj. Ansökningar som kommer in efter 1 maj blir en ansökan för nästkommande år.


Ange fiskevatten * (obligatorisk)
Ange fiskevatten


Tillstånd får sökas för enbart ett vatten.

(Max 3 dygn, utom Vindelälven där max 5 dygn kan sökas)


(Fullständiga namn och adresser på varje medsökande)

Kontakt