Ansökan om fiske i kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Här kan du ansöka om tillstånd för fiske i dessa sjöar och vattendrag.

Ansökan är stängd

Ansökan om fiske i kvoterade vatten 2022 öppnar efter årsskiftet.


Ange fiskevatten * (obligatorisk)
Ange fiskevattenTillstånd får sökas för enbart ett vatten.

(Max 3 dygn, utom Vindelälven där max 5 dygn kan sökas)


(Fullständiga namn och adresser på varje medsökande)

Kontakt