Ansökan om fiske i kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Här kan du ansöka om tillstånd för fiske i dessa sjöar och vattendrag.

Ansökan är öppen under 1 januari till 1 maj. Ansökan är stängd för 2022.

Kontakt