Anmäl om ny uppdragsgivare och nytt tillsynsområde för fisketillsynsperson

Du som är fisketillsynsperson ska anmäla ny uppdragsgivare och nytt tillsynsområde till Länsstyrelsen.

Ange person- och kontaktuppgifter för tillsynsperson
Ange person- och kontaktuppgifter för tillsynsperson


Ange uppgifter för den fisketillsynsperson ansökan gäller

Ange din e-post

Ange ärendebeteckning på ditt nuvarande förordnande

Ange LänsstyrelseAnge förening/organisation
Ange uppgifter för kontaktperson hos uppdragsgivaren
Ange uppgifter för kontaktperson hos uppdragsgivaren
Ange information som är av intresse för din anmälan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss