Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och med den 31 januari 2022.

Fortsatt beredskap för tillsyn

För att bekämpa covid-19 om smittläget försämras behövs en fortsatt beredskap att kunna sätta in träffsäkra åtgärder. Därför har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.

Länsstyrelsen bedriver just nu ingen tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men upprätthåller en tillsynsberedskap ifall smittläget förändras och föreskrifter återinförs.

Aktuella begränsningar för verksamheter

Verksamheter kan bedrivas som vanligt. Ur smittskyddssynpunkt finns det just nu inga behov av särskilda trängselåtgärder och avstånd.

Det innebär att verksamhetsutövare och arrangörer, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frivilliga åtgärder för att minska smittspridningen

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta smittskyddsåtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Genom att ta vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin kan verksamheter bidra till att motverka spridning av covid-19 viruset, men även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret. Förebyggande åtgärder som en verksamhet kan vidta kan exempelvis vara att:

  • Bibehålla goda hygienrutiner och erbjuda handsprit.
  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma om du är sjuk.
  • Ha en plan för hur verksamheten snabbt kan återinföra smittskyddsåtgärder om det krävs i ett försämrat smittläge.
  • Planera verksamheten utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar, exempelvis genom att erbjuda alternativ till fysiska köer eller ha avståndsmarkeringar på golvet.
  • Tänka på att luftvägsinfektioner sprids lättare när många människor vistas i trånga utrymmen under lång tid.

Länsstyrelsen kan bistå med fler exempel och rådgivning kring vad som i övrigt kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten.

Fler förslag på allmänt förebyggande åtgärder för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Planerade lättnader i restriktioner

Regeringen har en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och helt upphävas för att vi steg för steg ska kunna återgå till en mer normal vardag. I dagsläget befinner vi oss i steg fyra av fem. I steg fem lyfts alla kvarvarande restriktioner.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av Krisinformations sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin:

Coronapandemin: Detta gäller just nu på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar varannan vecka hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet varannan tisdag. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Uppföljning v 30: Många frågor kring pandemilagen kvarstår

Uppföljning v 29: Fler tillställningar arrangeras med allt fler deltagare

Uppföljning v 28: Färre som håller avstånd Länk till annan webbplats.

Uppföljning v 27: Förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

Uppföljning v 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Uppföljning v 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Uppföljning v 24: Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Uppföljning v 23: Studenten är över - höll vi avstånd?

Uppföljning v 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen? 

Uppföljning v 21: Lättnader införs men inte läge för fest

Uppföljning v 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Uppföljning v 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Uppföljning v 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Uppföljning v 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Uppföljning v 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Uppföljning v 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Uppföljning v 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Uppföljning v 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Uppföljning v 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Uppföljning v 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Uppföljning v 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Uppföljning v 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Uppföljning v 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Uppföljning v 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Uppföljning v 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Uppföljning v 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Uppföljning v 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Uppföljning v 3: De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om gällande begränsningar och kontrollera efterlevnaden.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Enligt nuvarande epidemiologiska läge behöver verksamhetsutövare inte vidta några särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kommer aktivt att bedriva tillsyn om smittläget ändras och om Folkhälsomyndigheten inför nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Kontakt