Lapplandsleden - ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Öppen och fin terräng på sträckan mellan Borgafjället och Slipsiken.

Länsstyrelsen arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Borgafjäll och Hemavan.

Lapplandsleden blir totalt 190 kilometer lång och hälften av sträckan består av redan befintlig led. Leden är en utveckling av det statliga ledsystemet i fjällen och förväntas vara klar 2021.

En port till landskapet Lappland

Leden går mellan Borgafjäll, där landskapet Lappland har sin sydliga gräns, och Hemavan. I Hemavan tar Kungsleden vid och fortsätter ända till landskapets nordligaste delar. Den nya leden gör det alltså möjligt att vandra eller åka skidor på en sammanhållen led genom hela Lapplandsfjällen.

Från Borgafjäll är det även möjligt att ansluta till fjällederna söderut i Jämtlands län mot Gäddede.

Nya sträckor kopplar samman befintliga leder

I södra Västerbottensfjällen finns idag bara kortare statliga fjälleder. Lapplandsleden kopplar samman ett antal befintliga ledsträckor med fyra nya sträckor.

Beräknas vara färdig 2021

Det kommer att dröja till slutet av 2021 innan alla leder är sammankopplade. Tills dess är leden som helhet att betrakta som stängd. Befintliga statliga leder som kommer att ingå i nya leden är självklart öppna under anläggningstiden.

Lapplandsleden

  • Länsstyrelsen kommer att anlägga nya broar, spänger och skyltar.
  • Det finns redan idag fyra övernattningsstugor efter sträckan: Arevattnetlänk till annan webbplats, Åtnikstuganlänk till annan webbplats, Tjåkkelestuganlänk till annan webbplats och Slipsikstugan.länk till annan webbplats
  • Av fjällsäkerhetsskäl bygger Länsstyrelsen även två nya rastskydd, enklare byggnader med kamin där fjällbesökare kan söka skydd om vädret blir dåligt.
  • Leden markeras med röda träkryss (vinterledsmarkering) och orange färg (sommarledsmarkering).
  • Ledens dragning är framtagen tillsammans med berörda samebyar. Där det behövts har Länsstyrelsen gjort anpassningar av ledens sträckning med hänsyn till renskötseln.

Finansiering

Budgeten för anläggandet är 4,3 miljoner kronor.

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljats medel från Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket för att anlägga nya skid- och vandringsleder mellan Borgafjäll och Hemavan.

Kontakt