Lapplandsleden - ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Öppen och fin terräng på sträckan mellan Borgafjället och Slipsiken.

Länsstyrelsen arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Borgafjäll och Hemavan.

Lapplandsleden blir totalt 190 kilometer lång och hälften av sträckan består av redan befintlig led. Leden är en utveckling av det statliga ledsystemet i fjällen och förväntas vara klar 2021.

En port till landskapet Lappland

Ledens ena startpunkt är Borgafjäll, där landskapet Lappland har sin sydliga gräns. I Hemavan tar Kungsleden vid och fortsätter ända till landskapets nordligaste delar. Den nya leden gör det alltså möjligt att vandra eller åka skidor på en sammanhållen led genom hela Lapplandsfjällen.

Från Borgafjäll är det även möjligt att ansluta till lederna söderut mot Gäddede i Jämtlands län.

Nya sträckor kopplar samman befintliga leder

I södra Västerbottensfjällen finns idag bara kortare statliga fjälleder. Lapplandsleden kopplar samman ett antal befintliga ledsträckor med fyra nya sträckor.

Beräknas vara färdig hösten 2021

Hösten 2021 kommer alla leder att vara sammankopplade. Tills dess är leden som helhet att betrakta som stängd. Befintliga statliga leder som ska ingå i den nya leden är självklart öppna under anläggningstiden.

Lägesrapport från arbetet 2019–2020

Sträckorna Borgafjäll–Slipsikstugan samt Hemavan–Östra Jofjället är färdiga. Kryss som markerar vinterled är uppsatta en stor del av sträckan mellan stugan i Arevattnet och Atoklimpen. De resterande 7 kilometrarna sätts upp under sommaren 2021.

Två helt nya rastskydd har uppförts. Det ena ligger vid Korpån mellan Borgafjäll och Slipsikstugan och det andra vid Daevna mellan Joesjö och Arevattnet.

Under barmarksperioden 2021 gör vi klart de återstående anläggningsarbetena. Vi jobbar för att leden ska bli klar under hösten 2021, men vi kan inte säga ett exakt datum.

Koordinater för de nya rastskydden (Sweref)

Korpån: 7200271, 493104

Daevna: 7273796, 481744

Karta nya rastkydden Pdf, 539.6 kB.

Stugliknande byggnad i fjällmiljö.

Det nya rastskyddet vid Korpån.

Lapplandsleden

Finansiering

Budgeten för anläggandet är 4,3 miljoner kronor.

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljats medel från Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket för att anlägga nya skid- och vandringsleder mellan Borgafjäll och Hemavan.

Kontakt