Aktuellt om stugor, leder och broar

Här finns aktuell information om reparationer och avstängningar av broar och stugor som förvaltas av Länsstyrelsen.

Vi försöker hålla denna sida så uppdaterad som möjligt, men vi kan inte garantera att informationen är heltäckande. Mindre arbeten publiceras inte här och viss fördröjning i uppdateringarna kan förekomma.

22 juni 2020: Blerikstugan stängd 29 juni–13 juli

Länsstyrelsen kommer att ytbehandla golven samt färdigställa renoveringen av Blerikstuganlänk till annan webbplats i Marsfjällets fjällområde 29 juni–13 juli. I samband med det töms stugan på möbler.

Under perioden kan ingen övernattning ske i stugan, förutom i nödläge.

16 juni 2020: Vad gäller för Länsstyrelsens stugor i sommar?

Länsstyrelsens stugor kommer att stå öppna under sommaren, men vi uppmanar besökare att nyttja dem under stort eget ansvar på grund av det rådande läget.

För att undvika trängsel i de låsta stugorna efter Vindelvaggiledenlänk till annan webbplats i Vindelfjällens naturreservat kommer stugorna att hyras ut till ett sällskap åt gången. Bokning och nyckelutlämning sker endast via Ammarnäs Livs.

Även Höjdakojanlänk till annan webbplats i Stenbithöjdens naturreservat hyrs ut åt ett sällskap åt gången.

Detta gäller för våra stugor i sommar

27 maj 2020: Bron i Gärdefjärden klar

Ombyggnationen av bron vid Soldattorpet är klar och bron är öppen för passage.

Gärdefjärdens naturreservat

26 maj 2020: Valdemarsbron renoverad

Nu är Valdemarsbron i Vindelfjällens naturreservat klar och öppen för passage. Bron ligger längs sommarled och går över Tjulån cirka 4 km från Ammarnäs mot Tjulträsket, i anslutning till den långa trappan.

3 mars 2020: Jirestugan öppen

Nu är Jirestuganlänk till annan webbplats i Vindelfjällens naturreservat öppen efter renoveringen. Vi kommer att byta kamin och skorsten om några veckor. 

13 februari 2020: Blerikstugan nu öppen för allmänheten

Efter omfattande renoveringar är nu Blerikstugan i Marsfjällets naturreservat öppen för allmänheten.

Vi har bytt ut:

  • fasad
  • fönster
  • golv
  • ytterdörr och brokvist
  • kaminer och rökrör

Samt:

  • tilläggsisolerat väggar och tak
  • byggt nytt utedass och ny vedbod

Lite arbete återstår

Ett av de tre sovrummen kommer att vara låst fram till sommaren då vi slutför de sista renoveringsåtgärderna. På grund av årstiden har vi inte kunnat ytbehandla de nya golven. De kommer därför att vara täckta med golvpapp under vintern.

Mer om Blerikstugan

Blerikstugan har i nuläget 14 bäddar. Övernattning kostar 100 kr/person/natt. Betalningsinformation finns i stugan.

Stugan nås genom vandringsled, skidled och skoterled från Fatmomakke, Marsliden och Kittelfjäll.

Här ligger Blerikstuganlänk till annan webbplats

Marsfjällets naturreservat

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill få uppdateringar om Länsstyrelsens stugor, leder och broar.

Hantera prenumeration

Kontakt