Vind på kalfjället i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hässningberget

Följ den tre kilometer långa rundslingan som tar dig upp på Hässningberget.

Under vandringen får du uppleva många olika naturtyper, från tät granskog och frodiga bäckraviner till gles skog med knotiga tallar och renskavda berghällar.

Från toppen av berget har du en vidsträckt utsikt över Umeå med omnejd. Bänkar, vindskydd och grillplats finns vid utsiktsplatserna.

Spångad stig i skogen.

Spännande flora i Skravelsjöbäckens ravin

Skravelsjöbäckens ravin öster om berget är vildvuxen. Nära bäcken och i bergets sluttning växer en jungfrulig skog där gråal, sälg och asp frodas tillsammans med stora granar. Här finns också gott om döda träd i olika former och nedbrytningsstadier.

Floran är ovanligt rik i den fuktiga ravinen. Midjehöga ormbunkar som majbräken och nordligt lundbräken samsas med kräsna örter som brunrör, kärrviol och kärrdunört. Den tropiska känslan befästs av fuktighetsälskande mossor som kranshakmossa, rosmossa och palmmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hässningberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 95 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Umeå kör man lättast via Röbäck till Skravelsjö. Därefter höger mot Klabböle. I skogen mellan byarna finns en parkeringsplats med informationsskylt.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss