Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grävetjärnbacken

Grävetjärnbacken är ett litet reservat med stora höjdskillnader. Det ligger i det dramatiska landskapet kring Kallbäckens djupt nedskurna ravin.

Gråspett.

Bäcken mynnar i Öreälven ungefär 200 meter bortom reservatet. Där passerar också Öreälvsleden. Kanske finns tillfälle att göra en avstickare från leden för att klättra i branta skogsklädda sluttningar och leta efter gråspetten som bor där. Här är ett spännande landskap med flera mindre sidoraviner utöver huvudravinen.

Skogen

Det är mest granskog med mycket hänglavar i ravinen men det finns också gamla tallar med spår av skogsbränder. Långt upp i ravinen finns gamla grova aspar.

På flera ställen pågår en aktiv ravinbildning som hela tiden förändrar området. Många granar, stora som små, har tappat rotfästet och lagt sig i branten eller i bäcken.

I ravinen är skogen tät, med många döda träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grävetjärnbacken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, undantag medges för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 10 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten