Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dyngstomberget

Gamla naturskogar växer på de tre bergen Dyngstomberget, Blåbärsberget och Trollberget. Vägar gränsar till och går in i reservatet så du kan lätt komma nära.

Från skogsbilvägen i nordväst går en stig in till Trolltjärnen och vidare till en annan skogsbilväg. Runt Trolltjärnen finns myrar och sumpskogar. De äldsta tallarna på sluttningarna är 200-250 år. Stora delar av skogen har tidigare brunnit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Dyngstomberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga skogsvägar och för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2004, 2007
Storlek: 163 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten