Kulturreservat

Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer.

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt värdefull industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande.

I Västerbotten finns tre kulturreservat:

Aatoeklibpe, Aatoklimpoe, Atoklimpen

Fatmomakke kyrkstad

Rörträsks silängar


Kontakt