Byggnadsminnen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Byggnadsminnen i Västerbotten

 • Gamla folkskolan, Magistern 1

 • Levar hotell och lusthus, Levar 4:19

 • Dahlbergsgården, Bastutjärn 1:27, 1:28 (fyrkantloge)
 • Rundloge med kornbod, Kvammarnäs 1:9

 • Dalkarlså herrgård (huvudbyggnaden, flygeln med gamla lanthandeln samt lusthuset), Dalkarlså 10:2
 • Före detta tingshuset i Ånäset jämte uthus (arkivbyggnaden), Nybyn 47:1
 • Portbyggnaden på Bygdeborg, Skinnarbyn 5:12
 • Tullgården i Ratan, Ratahamn 1:3
 • Mareografen i Ratan, Ratahamn 1:3

 • Anderstorps gård, Anderstorpsgården 3
 • Byske kyrkstad, Byske 7:2
 • Drängsmarks vatten- och ångsåg, Samfälld mark till Drängsmarks by
 • Finnfors gamla kraftstation, Granfors 1:8
 • Garveriet med garvarbostad i Hembyn, Bursiljum 1:20
 • Gåsörens fyrplats, Gåsören 1:2
 • Hulda Jonssons fotoateljé i Burträsk, Burträsks-gammelbyn 102:5
 • Jörns stationshus, Västra Jörnsmarken 1:28
 • Lejonströmsbron över Skellefteälven mellan Prästbordet och Sunnanå
 • Långlogen, Sörböle 2:2
 • Majorsbostället Nyborg, Skellefteå 4:1
 • Markstedtska gården, Falken 5
 • Missenträsk bönhusmiljö, Missenträsk 2:21
 • Nybygget Rismyrliden, Skellefteå-Rismyrliden 1:2, 1:1
 • Repslageriet i Kåge, Storkåge 12:24
 • Rijfska gården, Kusmark 16:3
 • Skellefteå kyrkstad
 • Strömsholms herrgård, Bureå 8:32
 • Södra gathuset, Ekorren 4
 • Åbacka pavilljong, Bureå 7:40
 • Östra och västra gathusen, Haren 9

 • Kronolägenheten Zakrisbo, Sorseleskogen 1:1

 • Före detta järnvägshotellet, Kulturen 2

 • Angården, Angården 1
 • Arbetarbostad nr 114 på Västerbacken, Holmsund, Västerbacken 1
 • Arbetarbostäder på Västerbacken i Holmsund, Strandberget 1, Västerbacken 2
 • Baggböle herrgård, Baggböle 3:30
 • Bostadshuset vid Kungsgatan, Vidar 3
 • Brogård 1, Brogård 1
 • Brukskyrkan, arbetarbostaden och bruksmagasinet i Hörnefors, Hörneå 70:1, Hörneå 70:2 och Hörneå 8:739
 • Böle boställe, Bölegård 5
 • Domherren 9, Domherren 9
 • Frälsningsarméns samlingslokal, Ymer 2
 • Färgaren 1, Färgaren 1
 • Före detta I 20:s etablissement, Stadsliden 3:10
 • Före detta Lärarhögskolan, Hugin 3
 • Gamla bankhuset, "Smörasken", Vikingen 2
 • Gamla lasarettet, träpaviljongen och stenpaviljongen, Sandåkern 3
 • Gamla slöjdskolan, Slöjdaren 3
 • Gamla telegrafbyggnaden, Höder 7
 • Gamla Tullmagasinet, Brage 6
 • Handelsbanken, Ägir 7
 • Hantverkshuset, Ägir 12
 • Hovrättsbyggnaden, Läraren 1
 • Klabböle kraftverk, Klabböle 15:1, 3:9
 • Kägelbanan på Norrbyskär, Norrbyn 4:20
 • Moritzska gården, Härmod 1
 • Norrfors herrgård, Norrfors 6:23
 • Ringstrandska villan, Tyr 1
 • Ripan 1, Ripan 1
 • Ripan 3, Ripan 3
 • Scharinska villan och den så kallade trädgårdsmästarbostaden, Härmod 9
 • Seminariet för huslig utbildning, Hugin 2
 • Slöjdaren 2, Slöjdaren 2
 • Sparbankshuset, Odin 3
 • Tegsgården, Backsvalan 5
 • von Ahnska magasinet, Vikingen 3
 • Umeå stationshus, Umeå 3:1

 • Affärs- och bostadshuset, Skollägdan 11
 • Oräddska gården (Norgefarargården), Klimpfjäll 1:73
 • Ricklundgården, Saxnäs 3:1

 • Gamla Tingshuset, Kyrkoherden 1
 • Åströmska gården, Degerfors 1:14

 • Fem byggnader på Vännäs läger, Vännäs 50:30
 • Vännäs läger, Missions- och ungdomshemmet Fridhem, Fridhem 1
 • Vännäs stationshus, Vännäs 51:7

 • Länsmansgården, Gäddan 1
 • Torvsjö kvarnar, Torvsjö S:1
 • Åsele bryggeri, Bryggaren 1

Kontakt