Naturreservat att besöka under vintern

Många av länets naturreservat ligger långt från allmänna vägar. Det innebär att de kan vara svåra att nå vintertid eftersom många mindre vägar inte plogas. På den här sidan hittar du tips på reservat som går att nå även vintertid.

Skidåkare på myr.

Sjulsmyrans naturreservat.

Här listar vi naturreservat där vi vet att det plogas regelbundet. Klicka på reservatsnamnet för att läsa mer om varje område. Det finns förstås fler reservat som går att nå på vintern, men där plogningen inte sker lika regelbundet.

Reservat där det plogas på vintern

Bjurholm

Lagnäset. Det går att parkera vid idrottsplatsen inne i Bjurholm och sen gå efter plogad väg till reningsverket. Från reningsverket är det inte långt kvar till reservatet.

Nordmaling

Torsmyran. Parkeringen är plogad. Rampen är inte skottad. Torsmyran passar bra för skidturer men också för norrskens- och stjärnskådning.

Kronören. Norra parkeringen är plogad.

Hörnån. Vägen är plogad från Bjännberg och norrut.

Örefjärden-Snöanskärdgården. Parkeringen vid Järnäsklubb är plogad.

Norsjö

Svansele dammängar. Vägen söder om reservatet är plogad.

Vajsjön. Väster om reservatet finns en parkering som plogas. Från den kan man till exempel skida in i reservatet.

Lycksele

Gammplatsen. Parkeringen är plogad. Sköts av Lycksele kommun.

Vormforsen. Parkeringen vid väg 363 är plogad.

Skellefteå

Bjuröklubb. Vägen är plogad upp till fyren. Parkeringen är plogad. Rampen är skottad.

Kvarnberget. Från det preparerade skidspåret som går från Kvarnbergets skidanläggning är det en avstickare på några hundra meter till reservatet.

Umeå

Degersjön. Parkeringen är plogad.

Strömbäck-Kont. Väg och parkering är plogad. En promenadslinga är plogad. Sköts av Umeå kommun.

Stora Tuvan, Umeälvens delta. Väg och parkering plogas. Rastplatsen vid parkeringen är framskottad.

Tavasten-Skeppsviksskärgården. Tavasten kommer att få en egen parkering, men fram till dess går det att parkera vid Skeppsviks herrgård.

Västermark. Vägen och en liten parkering är plogad.

Vindeln

Mårdseleforsen. Övre, östra parkeringen är plogad. Broar är inte skottade.

Vindelforsarna. Parkering finns på östra sidan av reservatet.

Degerö-Stormyr. Vägen är plogad och det finns parkeringsmöjligheter vid Flakastugan öster om reservatet. Ett fint reservat för skidturer.

Vännäs

Brånsjön. Parkeringen är plogad.

Starrberget. Parkeringen plogas innan veckoslut och skollov.

Vännforsen. Parkeringsplatsen plogas av Vännäs kommun innan sportlovet.

Åsele

Björnlandets nationalpark Länk till annan webbplats.. Vägar och båda entréerna är plogade. Ramperna är inte skottade.

Skidspår i snö på myr.

Degerö-Stormyr.

Att tänka på när du besöker våra reservat på vintern

  • Under vintern är det få besökare i de flesta naturreservaten. Du kan därför inte räkna med att det är trampat längs stigarna. Är det mycket snö kan du behöva skidor eller snöskor för att ta dig fram.
  • Där det finns grillplatser fyller vi på veden regelbundet, men ta gärna med egen ved för säkerhets skull.
  • Parkera bilen så att plogbil och andra stora fordon kan komma förbi eller vända.
  • De som plogar vägar och parkeringar till reservaten gör så gott de kan och brukar vara snabba att ploga efter att det har snöat. Har det kommit stora snömängder eller om det snöar flera dagar i rad kan det dröja innan all snö är undanröjd. Du har ett eget ansvar att hålla koll på snöförhållanden och väderprognosen så att du inte fastnar med bilen.
  • Observera att vi just nu avråder från övernattning i våra stugor och kojor. Gör dagsturer i stället och stanna gärna för en rast i våra anläggningar, eller nyttja grillplatserna som ofta finns utanför.

Kontakt