Blommande vår

Närbild på gul-lila blommor med gröna blad.

Guckuskons stora blomma saknar motsvarighet i den svenska floran.

I maj och juni har du chansen att uppleva ovanliga blommor som norna, blåsippa, tibast och guckusko i flera naturreservat.

Orkidén norna är en av de första att slå ut tillsammans med blåsipporna. Nornan finns nästan bara i norra Sverige och allra flest finns i Västerbotten. Blåsippor finns bara i de södra delarna av länet, där de har börjat dyka upp allt mer.

Även buskväxten tibast är tidigt ute med näpna rosa blommor på bar kvist. Den spektakulära orkidén guckusko blommar en bit in i juni och är en riktig sevärdhet med sina stora blommor i gult och mörkt brunlila.

Här blommar det

Dorotea

Månsberget. Guckusko och norna samt flera andra orkidéarter. I de öppna gamla fäbodmarkerna och i den gamla timmervältan trivs även en mängd andra blommor som Sveriges nordligaste sötvedel och smörbollar.

Lycksele

Kittelforsheden. Norna och tibast. Reservatet har tack vare det rörliga markvattnet en mycket rik flora. Fin naturskog med imponerande stora granar.

Hällbergsträsk. Här trivs många orkidéarter, bland annat norna och guckusko. Reservatet ligger vid Vindelgransele i den norra sluttningen av berget Fäboliden.

Storbacken. Norr om sluttningen finns både guckusko och norna. Berggrunden är basisk vilket tillsammans med ett ytligt och rörligt markvatten gör att området har en spännande flora.

Norsjö

Borup. Norna. I Borup möts du av vacker, gammal tallskog. Reservatet är lätt att besöka eftersom väg 365 norr om Norsjö passerar rakt igenom. Parkeringsfickor finns på ett par ställen längs vägen. Nornan växer i sluttningarna i sydvästra delen av reservatet.

Kryddgrovan. Norna och tibast. Ligger lättillgängligt intill väg 370 mellan byarna Bjurträsk och Bäverhult. Här växer också trolldruva lite senare på säsongen.

Närbild på tibast med rosa blommor.

Tibast.

Skellefteå

I Skellefteå kommun finns flera naturreservat med kalkrika marker där en mängd ovanliga växter trivs. På våren blommar norna och guckusko i flera av områdena.

Närbild på små lila-rosa blommor mot grön bakgrund.

Nornan är liten och kan vara svår att hitta, så titta noga efter den.

Storuman

Bumyrhobben. Guckusko, norna och tibast växer i de sydvästra delarna. Spännande och småkuperat skogslandskap.

Luspen. Norna. Ett litet reservat där du hittar fina exempel på hur inlandsisen påverkat landskapet i form av kalspolade berghällar, jättegrytor och isräfflor.

Umeå

Ersmarksberget. Natura 2000-område med nornor, blåsippor och tibast. Tänk på att kontrollera att det inte pågår skjutövningar i området. Information finns vid bommen Länk till annan webbplats..

Närbild på blåsippa.

Blåsippor var tidigare mycket ovanliga i Västerbotten. Nu växer de på allt fler platser i länets södra delar.

Vindeln

Rödåborg. En av landets nordligaste växtplatser för blåsippor.

Överrödå. Blåsippor och tibast. Fin skog som påminner om södra Sveriges granskogar.

Vännäs

Orrböle. Norna och guckusko. En av Västerbottens främsta floralokaler. Parkering finns vid reservatsentrén och en stig tar dig in i området. På ett ställe växer guckusko precis på stigen Länk till annan webbplats..

När blommar det?

Tiden för blomningen kan variera, men nornan brukar blomma från i slutet på maj till början på juni. En bra tumregel är att den blommar mellan sälg och blåbär. Guckoskon blommar oftast från slutet av juni. I de kustnära områdena blommar det tidigare än de som ligger längre inåt landet

Plocka inte blommorna

Blåsippor och alla orkidéarter i Sverige är fridlysta och får inte plockas.

Kontakt