Aktuellt om stugor, leder och broar

Här finns aktuell information om reparationer och avstängningar av broar och stugor som förvaltas av Länsstyrelsen.

Nya broar

 • Nya hängbron i Rasteselet över Juktån, Vindelfjällens naturreservat, är klar (juli 2018).
 • Bron över Karsbäcken som ingår i Ammarnäs närledssystem, Vindelfjällens naturreservat är klar (juni 2018).

Stängda broar

 • Hängbro över östra Syterbäcken, ca 700 meter väster om Tärnaån, är i mycket dåligt skick. Bron är avstängd och kommer att nedmonteras under hösten 2019 (augusti 2019).
 • Hängbron vid Strimasund, Över-Uman, är avstängd tills vidare. Storumans kommun ansvarar för bron.

Stugor

 • Den 16 september börjar vi renovera Blerikstugan i Marsfjällets fjällområde. Fasad och fönster renoveras under vecka 38 och 39. Stugan kommer då att ha begränsad tillgänglighet för gäster. Från och med torsdag 26 september stängs stugan helt för invändiga renoveringsarbeten. Arbetet förväntas pågå hela oktober ut (september 2019).
 • Från och med 1 januari 2019 ingår Blerikstugan i Marsfjällets fjällområde i de stugor som Länsstyrelsen förvaltar. Stugan står öppen för allmänheten och alla är välkomna att gå in och rasta eller övernatta (februari 2019).
 • Lakansjökojan i Dainans naturreservat är öppen för allmänheten (februari 2019).
 • Stugan Daningen-Daarnege är numera renvaktarstuga och inte öppen för allmänheten längre (februari 2019).
 • Stugan i Ljusliden har renoverats och är nu öppen (oktober 2018).
 • Arbetena i Rävfallsstugan i Vindelfjällens naturreservat är nu färdiga. Stugan har lyfts och plintarna justerats på grund av sättningar (oktober 2018).
 • Den timrade kojan i Aivak, Vindelfjällens naturreservat, har renoverats och är nu öppen (augusti 2018).
 • Stugan vid Ransarudden som varit tillfälligt öppen för allmänheten under renoveringen av Ljusliden-stugan är nu stängd (augusti 2018).
 • Matskanstugan i Marsfjällets naturreservat har renoverats och är öppen (juni 2018).

Kontakt