Skeppsviksskärgården

I Skeppsviksskärgården möts det salta havsvattnet och det söta vattnet från Sävarån. Ett bra sätt att upptäcka Skeppsviksskärgården är med kajak. Här kan du paddla i det grunda vattnet mellan skär och kobbar.

Området är en så kallad drumlinskärgård med långsmala öar som ligger nord-sydlig riktning. Drumliner är strömlinjeformade ryggar som visar hur inlandsisen rörde sig.

Sötvatten- och brackvattenväxter

Från Sävaråns utlopp i norr till ön Tavastögern i söder finns allt från vattenväxter som kräver sötvatten till arter som gillar saltvatten, så kallade brackvattenväxter.

På stränderna kan du hitta gultåtel och hårginst. Fåglar som strandskata, rödbena, svärta och småskrake är vanliga. Har du tur kan du få se dvärgmås eller havsörn svepa in från havet.

Vid Skeppsviksskärgården kan du både paddla i det bräckta vattnet och fika vid Skeppsviks herrgård.

Fritidsliv och fritidsstugor

Ett bra sätt att upptäcka Skeppsviksskärgården är med båt. Tänk på att det är grunda och steniga vatten och det kan vara svårt att navigera med båt. Kajak fungerar desto bättre.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skeppsviksskärgården. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på eller bortskaffa ytbildning, exempelvis berg, sten eller jord.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning.
 • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Göra upp eld på annan plats än på stranden.
 • Tälta mer än en natt.
 • Framföra terrängfordon om det ej krävs för yrkesutövning.
 • Avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1974, 1995
Storlek: 500 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000