Rödingsjö

Välkommen till Rödingsjö, ett stort fjällnära vildmarksområde med möjligheter till fina naturupplevelser.

Naturreservatet Rödingsjö ligger cirka två kilometer söder om Borgafjäll. Området utgörs av en sjörik och småkuperad bergsplatå. Den fjällnära granominerade skogen i reservatet är ytterst lite påverkad av människan och stora delar av skogen är urskogsartad.

Norr om Rödingsjön är landskapet småkuperat och bildar en mosaik av skogsklädda moränryggar och myrar. Högre upp på berget växer fjällbjörkskog. På myrarna trivs många fåglar och i skogen har många rödlistade arter hittats, t.ex. skogsrör, rosenticka, gammelgransskål, gränsticka, harticka, doftskinn, taigaskinn, rynkskinn, lappticka och gräddticka.

I Rödingsjö kan du både vandra i på sommaren och åka skoter eller skidor på vintern.

Friluftsliv

Rödingsjö är ett stort vildmarksområde som är populärt för olika former av friluftsliv året runt t.ex. vandring, turåkning, skoteråkning, jakt, fiske samt svamp- och bärplockning. Det går flera stigar i reservatsområdet, både utefter Korpån samt mot de större sjöarna i området. Två skoterleder går genom naturreservatet till Rödingsjön, Stor-Oxvattnet och Spanjesjön. Strax norr om turistorten Borgafjäll utgår de statliga lederna mot Marsfjället och Gitsfjäll. Det går även en skoterled längs med Saxån i Jämtlands län, strax väster om Rödingsjös naturreservat.

Väster och öster om naturreservatet ligger flera privata stugor och stugbyar. I närområdet finns också företag som hyr ut utrustning för sommar- och vinteraktiviteter samt erbjuder olika former av arrangemang och turer t.ex. skoterturer, guidad ripjakt och sportfiske.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödingsjö naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stubbar eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag på befintliga skogsbilvägar, inom Område A är skoterkörning förbjuden utom på markerade vinterleder på väl snötäckt, väl tjälad mark eller på is, och inom Område B är snöskoterkörning tillåten vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, (se Beslutet, bilaga 2 för karta),
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt, ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd
  • Skoterled
  • Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999, 2019
Storlek: 7506 hektar
Kommun: Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000