Hedkammen

Ljusa, öppna sandtallhedar, rullstensåsar och forntida gravfält är vad som möter den som besöker Hedkammens naturreservat. Den som har tur och kommer hit om hösten kan även stöta på den eftertraktade goliatmusseronen.

Genom Hedkammens naturreservat sträcker sig en rullstensås som är en del av den långa Skellefteåsen. Åsen bildades när inlandsisens täcke låg tung över landskapet. Smältvatten från isen forsade inuti istunnlar och sprickor i isen och förde med sig sten, grus och sand. Materialet avsattes inuti tunneln och bildade slutligen en rullstensås.

Gravfält från forntiden

På Hedkammens åsrygg finns ett intressant fält med forntida gravrösen. Gravarnas placering är inte en slump. Rösena byggdes när området låg ute vid kusten och har fått sitt nuvarande läge på grund av landhöjningen. Sand- och grusmaterialet i åsen erbjöd lättgrävda marker för de förhistoriska människorna som vistades här.

Gravröse.

Den mytomspunna goliatmusseronen

Goliatmusseronen.

I Hedkammens naturreservat finns en svamp som är eftertraktad av många. Goliatmusseron, även känd under sitt japanska namn matsutake, är en av världens mest dyrbara svampar och det sägs att svampen har många hälsobringande egenskaper. Huruvida den gör dig frisk eller inte låter vi vara osagt men svampen med sin kryddiga arom anses av många vara en delikatess.

Besök Hedkammen

Hedkammen är lätt att ta sig till. Från Bureå samhälle är det endast två kilometer till reservatet och ett flertal bilvägar löper genom, och i anslutning till området. Reservatets skogar är lätta att vandra i och det finns även ett antal stigar runt om i området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hedkammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg och mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand eller jord.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande och döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar och svampar, med undantag för matsvampplockning.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning under längre period än 2 dagar, med undantag för utmarkering av befintlig skoterled.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 61,6 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat