Flintbäcken

Granskogen runt Flintbäcken är gammal och är varierad som en naturskog.

Träden är ungefär 200 år gamla och det finns gott om hänglavar, framförallt garnlav, på granarna. På marken växer mycket björnmossa och vitmossa. Vid bäcken i sumpskogen trivs lappranunkeln med sina härligt gröna blad och små gula blommor.

Bra trots diken

Flintbäcken är flottningsrensad och det finns också diken grävda intill bäcken. På grund av det har det eroderat mycket i området och det har skapats nya intressanta miljöer. Stora träd har ramlat och bar jord har kommit fram. Det gör att en del arter kan breda ut sig som annars har svårt för det.

Naturskogen är tät i Flintbäcken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Flintbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2004, 2007
Storlek: 54 hektar
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000