Bjuren

Bjuren är en spännande ö med stora klapperstensfält och hällmarker. På ett av klapperstensfälten finns en fin stenlabyrint. På vintern går det ibland att åka långfärdsskridskor, spark eller skidor till Bjuren.

På öns centrala delar finns en liten skog med mycket grovstammiga tallar. Det är gott om fåglar och med lite tur kan du få se labb, havsörn och fiskljuse.

Flygande Havsörn över Bjuren.

Det är inte känt varför man lade stenar i komplicerade labyrintmönster längs norrlandskusten men de finns på många platser längs kusten.

OBS! Tänk på att inte störa häckande fåglar perioden maj-juli!

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjuren. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på eller bortskaffa ytbildningar såsom berg, sten eller jord.
  • Anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
  • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Göra upp eld på annan plats än på stranden.
  • Tälta mer än en natt.
  • Framföra översnöfordon eller motordrivet fordon.
  • Avsiktligt störa djurlivet exempelvis genom att medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 1972
Storlek: 320 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat