Avanäset

Avanäset ligger i Skellefteå kommun, cirka 53 kilometer sydost om Skellefteå och cirka 7 kilometer söder om Lövånger. Området utgörs av ett stort opåverkat kustområde med skogar och havsmiljöer.

Området har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade skogstillståndet, där de glesa hällmarkstallskogarna och kustgranskogarna präglas av varierad beståndsstruktur, allmän förekomst av gamla träd och hänglavsrikedom.

Den marina delen av reservatet utgörs av exponerade rev, orörda skär och små öar samt grunda vikar med god förekomst av kransalger. Dessa miljöer utgör viktiga lekområden för fisk samt viktiga rast- och häckningslokaler för fågel.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Avanäset. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, eller häckande fåglar på öar och skär.
  • Göra upp eld direkt på berghällar.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg samt med undantag för snöskoterkörning vintertid på is eller på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Ankra, förtöja eller lägga upp båt, flotte med flera vattenfarkoster längre än 2 dygn, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd använda omrdået för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 714 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat