Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att vistas ute i naturen, men innebär både skyldigheter och rättigheter.

När vi är ute i naturen behöver vi ta hänsyn till andra människor och det vi vistas i som till exempel grödor, skogsplanteringar, djurhägn. Vi behöver följa allmänna regler om att inte skräpa ner, skada eller störa. Särskilda regler finns för till exempel eldning och tältning. Framförande av motorfordon på barmark är i grunden inte tillåtet utanför väg. Vandrar vi längs en led, sover över i en stuga eller något finns olika saker att tänka på. Några punkter att ta med sig ut i naturen:

  • Naturvett - inte störa, inte förstöra
  • Sopvett - ta med hem allt du har med ut
  • Ledvett - hur ser leden ut, hur ansträngande är den, vilken utrustning behöver jag, m.m.
  • Fjällvett - tänk säkerhet: mobiltäckning, karta och kompass, utrustning, färdmeddelande m.m.
  • Stugvett - lämna som det var när du kom eller bättre: städat, diskat, ved huggen och inburen, ta med sopor

Kontakt