Verksamhetsplan 2017 ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 24

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Verksamhetsplan ANDT 2017

Den regionala ANDT-strategin kompletteras med en årlig verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan innehåller en kort beskrivning av organisationen av det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland samt länsaktörernas planerade insatser under 2017 och ansvarig huvudaktör.

Kontakt