Verksamhetsplan 2017 ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Verksamhetsplan ANDT 2017

Den regionala ANDT-strategin kompletteras med en årlig verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan innehåller en kort beskrivning av organisationen av det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland samt länsaktörernas planerade insatser under 2017 och ansvarig huvudaktör.

Kontakt