Värmland i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2020:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Bild på rapport

Pågående klimatförändringar resulterar bland annat i att vintrarna blir mildare och efterhand allt snöfattigare. Somrarna blir varmare och växtsäsongen blir längre. Nederbörden ökar, särskilt under vintern. Vi får sannolikt fler tillfällen med extremt väder.

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram aktuella myndighetsmål för arbetet med klimatanpassning inom det egna verksamhetsområdet, samt en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen. Det är viktigt att alla som arbetar på Länsstyrelsen bidrar till att nå regeringens mål för klimatanpassning; att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

För att kunna nå målet krävs samarbete över enhetsgränser, dialog med länets aktörer och i vissa fall nya arbetssätt. Denna handlingsplan är ett steg i rätt riktning.

Kontakt