Var finns pengarna - stöd och bidrag för miljömålsarbete

Om publikationen

Löpnummer: 2016:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår:

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Var finns pengarna?

Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Sammanställningen ska ge en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information.

Kontakt