Våld i nära relationer reviderad 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 78

Publikationstyp: Annan

Bild på publikation

Denna handbok avser myndigheter i Värmland när det gäller samarbete, handläggning och behandling rörande våld i nära relationer. Även civilsamhället omfattas av arbetet mot våld i nära relationer och ses som viktiga aktörer för ett liv fritt från våld.


Handboken gavs ut 2014, reviderades 2015, 2017 och 2019.

Kontakt