Våld i nära relationer reviderad 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Annan
Bild på publikation

Denna handbok avser myndigheter i Värmland när det gäller samarbete, handläggning och behandling rörande våld i nära relationer. Även civilsamhället omfattas av arbetet mot våld i nära relationer och ses som viktiga aktörer för ett liv fritt från våld.


Handboken gavs ut 2014, reviderades 2015, 2017 och 2019.

Kontakt