Våld i nära relationer - handbok reviderad 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 72

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Handbok våld i nära relationer

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Landstinget i Värmland, Migrationsverket, Försäkringskassan, Åklagarkammaren i Karlstad, Polisområde Värmland, Kriminalvården i Värmland och Värmlands 16 kommuner har tagit fram ett samverkansdokument för Våld i nära relationer. Det är initierat av Samhällsråd Värmland och nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer. Handboken gavs ut 2014, reviderades 2015 och nu igen 2017.

Kontakt