Vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag för rapporten Vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordon. 

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordons- och transporttjänster, som ska stödja arbetet att uppnå våra miljömål.

Denna vägledning har tagits fram inom projektet Värdeskapande processtöd för energi- och klimatomställning av offentliga organisationers transporter, som går hand i hand med Värmlands energi- och klimatstrategi för målet om ett klimatneutralt Värmland år 2030.

Vägledningen syftar till att vara ett processtöd vid energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster. Vägledningen kan användas av upphandlare, miljösamordnare, chefer, ledning och liknande, som en steg-för-steg-guide för en grönare upphandlingsprocess. Vägledningen riktar sig främst till kommuner, men den är även användbar för regioner och andra offentliga organisationer. I stora drag kan vägledningen även nyttjas för en hållbar upphandling av andra varor och tjänster.

Vägledningen finns i två versioner:
En folder: Energi- och klimatsmart upphandling – tips på vägen (2020:16).
En rapport (denna publikation): Vägledning – Energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster.

Foldern är en kortversion som spaltar upp uppgifter, roller, tips och exempel på hur organisationer kan upphandla mer energi- och klimatsmart inom fordon och transporttjänster.

Denna publikation är en kompletterande, fördjupad version till foldern. Både foldern och detta dokument riktar sig mot upphandling enligt LOU.

Kontakt