Utvärdering av skyddsväst mot rovdjur

Om publikationen

Löpnummer:
2018:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport

I Värmland sker varje år ett antal angrepp på tamdjur orsakade av stora rovdjur, det är dock skador på gröda från stora betande fåglar som är den mest kostsamma viltskadan. En del i Länsstyrelsens arbete är att jobba förebyggande mot viltskador, och de har enligt viltskadeförordningen rätt att betala ut bidrag för detta.

Denna rapport är en sammanställning av enkätsvar från några av de 163 jägare som beviljades bidrag till skyddsväst mot rovdjur. Syftet med undersökningen är att få mer information om hur hundägarna upplever att västen fungerar under praktiskt jakt och hur västen påverkar hunden.

Kontakt