Utsikt Värmland nummer 4 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Tidningen Utsikt vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Det är gratis att prenumerera - skicka dina adressuppgifter till tidningens utgivare och märk din post med "Lantbruk/tidningen Utsikt" - även adressändringar skickas hit.

Kontakt