Utsikt Värmland nummer 3 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Nyhetsbrev
Utsikt Värmland nummer 3 2017

Tidningen vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Kontakt