Utsikt Värmland nr 2 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

I detta nummer av Utsikt kan du bland annat läsa om foderplanering på Remmene gård utanför Säffle, om nytta och möjligheter med hamling samt hur du kan minska skador av betande fåglar med hjälp av planerad växtodling.

Tidningen vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Utsikt kommer ut med fyra nummer per år och produceras delvis med pengar från Landsbygdsprogrammet.

Det är gratis att prenumerera - skicka dina adressuppgifter till tidningens utgivare och märk din post med "Lantbruk/tidningen Utsikt". Även adressändringar skickas hit.

Har du tips och idéer kring tidningens innehåll? Kontakta oss i redaktionen!

Kontakt