Utsikt Värmland nr 1 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning
Framsida Utsikt Nr 1 2019

I detta nummer av Utsikt kan du bland annat läsa om hur invasiva arter ska bekämpas med en ny lag, om Länsstyrelsens nya betesförmedling samt få tips och råd inför din SAM-ansökan.

Tidningen vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Utsikt kommer ut med fyra nummer per år och produceras delvis med pengar från Landsbygdsprogrammet.

Det är gratis att prenumerera - skicka dina adressuppgifter till tidningens utgivare och märk din post med "Lantbruk/tidningen Utsikt". Även adressändringar skickas hit.

Har du tips och idéer kring tidningens innehåll? Kontakta oss i redaktionen!

Kontakt