Utsikt nummer 4 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning
Utsikt nummer 3 2020

I detta nummer av Utsikt kan du bland annat läsa om...

Samråd om vatten / Små gnagare som orsakar stora problem / Slututbetalningar för jordbrukarstöd / Ny skrämsel mot storfågel / Erik Forsberg rationaliserar gården / Strukturkalkning / Afrikansk Svinpest / Bevattningsanläggningar

Utsikt vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland, första numret gavs ut 1993. Du kan läsa om landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser. Utsikt ges ut 4 gånger/år och produceras delvis med pengar från Landsbygdsprogrammet.


Vill du ha en gratis prenumeration på tidningen kan du anmäla det via länk nedan:

Jag vill prenumerera på Utsikt!


Kontakt