Utsikt nummer 3 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Tidning

Utsikt nummer 3 2019

Ur innehållet

Jordbrukarstöd / Rörflen / Ideellt i Nysäter / Greppa näringen / Hästgårdar & växtodling / Tänk vilt / Kurser / Ängsrutan.

-------------------------------------------------------------------------

Tidningen vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Utsikt kommer ut med fyra nummer per år och produceras delvis med pengar från Landsbygdsprogrammet.

Det är gratis att prenumerera - skicka dina adressuppgifter till tidningens utgivare och märk din post med "Lantbruk/tidningen Utsikt". Även adressändringar skickas hit.

Har du tips och idéer kring tidningens innehåll? Kontakta oss i redaktionen!

Kontakt