Utsikt nummer 2 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:14
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning
Utsikt nr 2 2020

Ur innehållet

Stoppa flyghavren / Enkullens gård minskar ammoniakförlusterna / Marknad för eko-kött / Viltsvinsskador / Registrera din anläggning / Corona och stödkontroller / Gynna sälg / Kurser

. . . . . . . .
En tidning för lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland. Läs om landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar, ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser.

Utsikt kommer ut med fyra nummer per år och produceras delvis med pengar från Landsbygdsprogrammet.

Det är gratis att prenumerera - skicka dina adressuppgifter till tidningens utgivare och märk din post med "Lantbruk/tidningen Utsikt". Även adressändringar skickas hit.

Har du tips och idéer kring tidningens innehåll? Kontakta oss i redaktionen!

Kontakt