Uppföljning av licensjakt på varg 2015-2017. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Uppföljning av licensjakt på varg

Rapporten är en uppföljning av arbetet kring licensjakt på varg i Sverige från 2015 till 2017 i Värmlands-, Dalarnas-, Örebro-, och Gävleborgs län. Rapporten rör syftet med jakten och tar även upp hur licensjakter planerats och genomförts, hur uppsatta mål uppnåtts och vilka svårigheter som uppstått. Även hur domstolsprocesserna har sett ut kring beslut om licensjakt på varg redovisas i rapporten.

Huvudsyftet med licensjakt efter varg i Sverige är att minska koncentrationen av varg i de delar av landet där vargpopulationen är som tätast. Detta syfte är angivet i den senaste rovdjurspropositionen (2012/13:191), i linje med propositionens övergripande mål att rovdjuren ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurshållning inte märkbart försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Beslut, resultat och uppföljning av licensjakterna som varit under 2015–2017 redovisas länsvis.

Rapporten avslutas med en diskussion om syftet med licensjakten uppnåtts eller inte.

Kontakt