Uppdaterad handbok könsstympning

Om publikationen

Löpnummer: 2019:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Annan

Bild på handbok

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland (uppdaterad 2019) är ett samverkansdokument mellan Region Värmland, Barnahus Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Representanter från dessa ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av representanter från Länsstyrelsen Värmland, Barnhälsovården,
Mödrahälsovården, Kvinnokliniken, Region Värmland samt från Karlstads kommun.

Denna handbok riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter och ideella föreningar som kommer i kontakt med personer som kan ha utsatts eller riskerar att bli könsstympade.

Kontakt