Uppdaterad handbok könsstympning

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Annan
Bild på handbok

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland (uppdaterad 2019) är ett samverkansdokument mellan Region Värmland, Barnahus Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Representanter från dessa ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av representanter från Länsstyrelsen Värmland, Barnhälsovården,
Mödrahälsovården, Kvinnokliniken, Region Värmland samt från Karlstads kommun.

Denna handbok riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter och ideella föreningar som kommer i kontakt med personer som kan ha utsatts eller riskerar att bli könsstympade.

Kontakt