Tidig dialog ökar bostadsbyggandet

Om publikationen

Löpnummer:
2017
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Tidig gialog ökar bostadsbyggandet

Den här skriften beskriver hur en tidig dialog mellan kommunen och länsstyrelsen skapar ett smidigare och effektivare arbete med översiktsplaner och detaljplaneläggning. Samverkan i tidiga dialoger bidrar till en hållbar samhällsplanering och ett effektivare bostadsbyggande.

Två kommuner och två länsstyrelser berättar om erfarenheter från sina projekt och vad som har varit framgångsfaktorer för deras del. Samtliga framhåller vinsten av att resonera innan de olika formella skedena i planprocessen. Det skapar en ömsesidig förståelse och ger ett smidigare arbete.

Skriften är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelser för ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Kontakt