Ta kontroll över kostnaderna för förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer: 2017

Diarienummer: 570-639-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 22

Publikationstyp: Broschyr/folder

Ta kontroll över kostnaderna för förorenade områden

Denna broschyr är en hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter som misstänks vara förorenade
och att förhindra att nya förorenade områden uppkommer.

Förutom lagkrav finns det andra starka skäl för verksamhetsutövare att undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden. Det kan till exempel vara svårt att sälja eller använda mark som är förorenad.

Kontakt