Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
ANDT-strategi Värmland

Genom denna reviderade regionala ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) uttrycker vi vår samsyn när det gäller hur vi vill omsätta den nationella politiken till förutsättningarna i Värmland. Samhällsråd Värmland har fastställt Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021

Kontakt