Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2016:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 48

Publikationstyp: Planeringsunderlag

ANDT-strategi Värmland

Genom denna reviderade regionala ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) uttrycker vi vår samsyn när det gäller hur vi vill omsätta den nationella politiken till förutsättningarna i Värmland. Samhällsråd Värmland har fastställt Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021

Kontakt