Stödstrukturer våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Stösstrukturer våld i nära relationer

Runt om i Sverige görs det stora satsningar för att nå det fjärde jämställdhetspolitiska målet vilket är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att förebygga och motverka våldet samt att offren ska erbjudas ett kvalitativt och rättssäkert stöd krävs kunskap och resurser på olika nivåer. Det är stor enighet om att en bred samverkan mellan olika myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta och deras barn ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan.

Denna rapport försöker att definiera vad som kan vara stödstrukturer samt kartlägga vilka behov av stödstrukturer som finns i länet.

Kontakt