Slutrapport och metodstöd projekt tryggt och säkert län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Slutrapport tryggt och säkert län

Projektet visar att en systematisk erfarenhetsbaserad metod för långsiktig bearbetning och minskning av samhällets skadekostnader och ökning av människors trygghet är möjlig. Det treåriga samarbetsprojektet avslutades 2016.

Här hittar du även metodstödet och filmen som presenterar metoden. Fram till och med november 2017 kan du läsa mer om det avslutade projektet på www.tslvarmland.se.Metodstöd, publikationsnummer 2016:29 (PDF)PDF

Film som presenterar metoden (Youtube)länk till annan webbplats

Slututvärdering av projektet (PDF)PDF


Kontakt