Riskhanteringsplan för översvämning från Klarälven och Vänern

Om publikationen

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
451-2890-2017
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

I delar av Karlstads och Hammarö kommuner. Enligt SFS 2009:956 och MSBFS 2013:1.

Länsstyrelsen Värmland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Klarälven och Vänern i delar av Karlstads och Hammarö kommuner.

Länsstyrelsen bedömer att:

  • översvämningsrisken generellt sett är större för Klarälven än för Vänern.
  • även översvämningar till följd av skyfall måste beaktas för att uppnå en mer balanserad riskhantering.
  • de mest extrema översvämningarna (med mycket låg sannolikhet) som helhet skulle medföra katastrofala följder.
  • det blir mycket allvarliga regionala problem för flera samhällsfunktioner samt för boende vid höga flöden i Klarälven eller vid mycket höga nivåer i Vänern.
  • det blir mycket allvarliga regionala framkomlighetsproblem vid höga flöden i Klarälven eller vid mycket höga nivåer i Vänern.

Större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan kan inte betecknas som ny kunskap utan är sådant som de berörda kommunerna och Länsstyrelsen redan känt till och till viss del har hanterat.

Riskhanteringsplanen hålls på en övergripande nivå och fokuserar på sådant som Länsstyrelsen ansvarar för eller kan utföra, exempelvis att öka kunskap, samsyn, samordning och ansvarstagande kring översvämningsrisker. Med anledning av konsekvensernas omfattning i de exploaterade delarna av Klarälvsdeltat har fokus legat där.

Den viktigaste åtgärden är att upprätta en samverkansgrupp genom vilken Länsstyrelsen kommer att verka för att lämpliga och långsiktiga åtgärder genomförs av olika aktörer.

Kontakt