Regional miljöövervakning i Värmlands län. Program 2015-2020.

Om publikationen

Löpnummer:
2014:32
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
217
Publikationstyp:
Rapport

Länsprogrammet för den regionala miljöövervakningen ska beskriva den samlade övervakningen som bedrivs i länet. Här ingår flera verksamheter som bedrivs av Länsstyrelsen, liksom den övervakning som genomförs av länets kommuner, ideella aktörer och verksamhetsutövare inom näringslivet. Samverkan mellan aktörerna är avgörande för att täcka in den miljöövervakning som behövs för att kunna beskriva miljötillståndet och för att upptäcka nya hot.

Den regionala miljöövervakningen i Värmland har ett årligt anslag ca 1,1 miljoner kronor, men tillsammans med våra samarbetspartners övervakar vi Värmlands miljö för cirka 13 miljoner årligen. Detta belyser vikten av en bra samordning mellan samtliga verksamheter.

Kontakt