Regional Bostadsmarknadsanalys 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
2019:12
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Under 2018 ökade Värmlands befolkning med 1083 personer. Det finns dock stora lokala skillnader i befolkningstillväxt. Vi lever längre och längre och människor i arbetsför ålder minskar.

11 av 16 kommuner i Värmland har underskott på bostäder. 13 av 16 kommuner rapporterar ett underskott på bostäder i centralorten. Bostadsbehovet är störst bland hemlösa, äldre, personer med funktionsnedsättning, unga, studenter, våldsutsatta kvinnor och nyanlända.

Under 2018 färdigställdes 1484 bostäder, detta är den högsta siffran sedan finanskrisen på 90-talet. 829 bostäder påbörjades i Värmland 2018 och 1230 bostäder förväntas påbörjas under 2019. Ett ökande renoveringsbehov finns i kommunernas befintliga bostadsbestånd.

Den största begränsande faktorn för att bygga nya bostäder i länet har med ekonomi och finansiering att göra, särskilt de hårda nedskrivningsreglerna.

Kontakt