Redovisning av Länsstyrelsen Värmlands arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna ska inom länen följa och analysera utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och varje år inkomma med en lägesrapport till regeringen.

Kontakt